paycucuay

makayzaay i Wikipitiya

paycucuay

kakiliman[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]

sapaycucuwan hanany sa, u namakayniay i udip nu idang, namakapalaay muhanhan kya makayni i cucu tu sisalang ku sipacucu tu wawa, namakayni ku ngangan tu sasakamuwan. kina paycucuwan sa (izaw kya cacay a cudad i 2005 a mihcaan a sulit sa, izaw tu 5676 yanasulitan tu 2008 a nipisulit IUCN tu sumanahay a cudad tu 5488 saan) tu caay kalecad a adupan, mabuliyas i 1229 tu wini, 153 a sasasulitan atu 29 amin ku nama kayniay a sapacucuay a adupan tu 10%, kina a adupan i kitaki sa, izaw tu 0.4% saan, u izaw ku singipen (pabuy) nu bayuay sa, mubahelay tu paycucuay a adupan, u saydahay a adupan.

kina paycucuan sa, tadayadah ku caay kawdadayuman tu namakaniyay i punu' nu akudi' nu udip tu sapacucu hatusa namakabilihay tu nu tanan mlitin ru puna, ya paycucuay sa, u adidi 30公分 tu, padaduki anu satabakiay sa nu bayuay a buting 33米, izaw ku kapahay a kakitidaan nuheni, namakaybayu katukuh i buyu, izaw ku numaka caledasay katukuh i kaisenaw, izaw amin. ita u tademaw sa, u paycucuwan tu.
mikalatay a adupan sa, itini nisulit i cudad sa izaw ku namakabayui buyu maudip kyu mikalatay a adupan han ku kamu. kina paycucuan hananay, izaw ku makadihay u kakatu a adupan sa, u paycucuwan tu saan.kina pay cucuwan sa tadayadah ku caay kawdadayuman tu namakaniy i punu' nu akudi' nuudip tu sapacucu hatusa namakabiliay tu nutanang malaliting tu puna' yapay cucuwan sa u adidi kya tuluay a daditekan tu padaduki anu satabakiay sa nu bayuay a buting tulu idaw ku tulu a sasulitan katabaki nu buting, idaw aca kukapahay a kakitidaan nu heni namakabayu katukuh i bayu, idaw ku numaka i caledesay katukuh i kasienawan, idaw anim ita u tademaw sa u paycacucuwan tu mikalatay a adupan sa itini nisuli i cudad idaw kunamakabayu i bayu maudip kiyu nikalatay a adupan han ku kamu,kina paycucuan hananay, idaw ku makaadihay u kakatu a adupan sa u paycucuan tu saan.

nilacul[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]


namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan[mikawaway-kalumyiti | mikawaway tu kalumyiti sakatizeng bangu]