saamisan nu pankiw nu kitakitay

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

saamisan nu pankiw nu kitakita (kamu nu Hulam: 北半球[1]; kamu nu Amilica: Northern Hemisphere)

u baluhay a kamu: mispela'.

nay saamian nu tukus (北極) maazih ku saamisan nu pankiw nu kitakita (Northern Hemisphere)

u "saamisan nu pankiw nu kitakita" hananay ku lala' i saamisan nu "caledesay a telay" (赤道, baluhay a kamu: teleklal). sisa nay timul ku edil nu cilal.

yadah ku lala' nu kitakit i saamisan nu pankiw nu kitakita, mahiniay u yadah ku lala' nu Ya-Cuo (亞洲), mamin ku lala' nu O-Cuo (歐洲), u nuamisan nu pankiw nu Fey-Cuo (非洲), mamin ku lala’ nu amisay a Mey-Cuo (北美洲), nuamisan nu timulay a Mey-Cuo (南美洲). i saamisan nu pinkie nu kitakit ku kaitizaan nu katuuday a tademaw

i saamisan nu pankiw nu kitakit, puu' nu kasienawan sa nay sabaw tusaay a bulad katukuh tusaay a bulad, puu' nu lalud sa nay enemay a bulad katukuh waluay a bulad. mabelih ku puu' nu satimulan nu pankiw nu kitakit.

i saamisan nu pankiw nu kitakit, izaw ku bayu u amisay a waliyui (北太平洋), nuwamisan a saetipyu (北大西洋) atu amisay a malasuleday a amisyu (北冰洋).