Somalia

makayzaay i Wikipitiya
跳至導覽 跳至搜尋

Somalia(索馬利亞)

Flag of Somalia.svg
Flag of Somalia

u Somalia sa ilabu nu Feico, itiza i 10 00 N, 49 00 E u ahebal nu lala’ mapulung sa 637,657 sq km u ahebal nu lalaay sa 627,337 sq km, u ahebal nu nanumay sa 10,320 sq km hamin nu tademaw sa 10,817,354. kakalukan umah sa 70.30%, kilakilangan umah sa 10.60%, zumaay henay umah sa 19.10%

tapang tusu nu kanatal(首都) u tapang tusu nu kanatal sa u Mogadishu.

kakininan nu kanatal demiad(國家紀念日) kakining nu kanatal demiad sa 1 bulad 7 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal(元首) u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Borut Pahor, micakat a demiad sa i 2012 a mihca 12 bulad 22 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan