kakuniza:kakitizaan

makayzaay i Wikipitiya

kakitizaan 地方,區域

sailuc-kasasizuma

uyni kakuniza hatiza ku cacay yamalyilu sailuc-kakuniza. kina kakuniza yamalyilu isasa 3 a sailuc-kasasizuma, ilabu mahiza ku isasaay

O

  • O-cuo(1 kakuniza、​1 kasabelih)

T

Y

  • Ya-cuo(2 kakuniza、​1 kasabelih)

abuay nu kasasizuma "kakitizaan" a kasabelih

uyni kakuniza hatiza ku cacay yamalyilu sailuc-kakuniza. kina kakuniza yamalyilu isasa 15 a sailuc-kasasizuma, ilabu mahiza ku isasaay